Revision

Vi utför kvalitetssäkrad revision , vi är godkända och kvalitetskontrollerade av FAR Godkännandet omfattar även byråstandard ISQC1. Vi har hög kompetens och mycket stor erfarenhet av företag och företagande. Vi har utfört tusentals revisioner under en 20 års period, i flertalet av de näringsgrenar som finns i Sverige och i Europa. Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och arbetar med de senaste digitala hjälpmedlen.

 

 

Vi utför revision inom följande områden:

 • Ägarledda bolag
 • Noterade bolag
 • Internationella bolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Värdepappers- och kreditmarknadsbolag
 • Ideella föreningar och stiftelser
 • Övriga organisationer
 • Intygsskrivningar
 • Oberoende granskning
 • Lagbegränsad IFRS-granskning
 • Tillståndsansökningar transportstyrelsen med mera.

Låt oss lämna en offert!

 

Kontakta oss för Offert